$left
$middle

MFF-akademi

Gottorpskolan bedriver sedan läsåret 2020/2021 fotbollsakademi tillsammans med MFF.

Sedan höstterminen 2020 har Malmö FF:s fotbollsakademi verksamhet på Gottorpskolan. Det är den sjuttonde MFF-akademin i regionen där eleverna får möjlighet att kombinera seriöst skolarbete med en satsning på fotbollen. Fotbollsklassen är en så kallad profilklass som har en separat antagning med obligatoriska provspel för MFF varje höst. Fotbollsklassen följer samma timplan som de andra klasserna. Utöver skolans vanliga lektioner har fotbollsklassen även tre schemalagda träningspass á en timme i veckan.

Provspel till fotbollsakademin läsåret 2022/2023

Provspel för flickor kommer att ske torsdagen den 18 november, och för pojkar kommer den att ske fredagen den 19 november. Information om tid och plats kommer att mailas ut till alla som är anmälda.

Det här bedöms vid uttagningen till fotbollsakademin

  • Teknik
  • Snabbhet
  • Förståelse för instruktioner, tolkning och beslut
  • Koordination och rörelse

Mer information om grundskolor i Malmö stad med utbildningsprofil finns på följande hemsida. Dags att söka till grundskolor med utbildningsprofil inför 2022-2023 - Malmö stad (malmo.se)

För frågor kring ansökningsproceduren kontaktar ni administrativ chef
Nadja Blomstrand
E-post: nadja.blomstrand@malmo.se
Telefon: 040-34 67 76