$left
$middle

Musikklubben

Gottorpskolans musikklubb riktar sig till musikintresserade elever i alla årskurser.

Leg. musikläraren Sverker Hagman startar läsåret 2021–2022 en musikklubb på Gottorpskolan. Till en början kommer klubben huvudsakligen att bedriva körsång, men även elever som spelar instrument är varmt välkomna att anmäla sitt intresse.

Gottorpskolans musikklubb kommer att vara ett självklart inslag under högtidliga evenemang, bland annat Lucia och skolavslutningar.

För mer frågor, vänligen kontakta ansvarig lärare: nilsgustafsverker.hagman@malmo.se