NO-klubben

Gottorpskolans NO-klubb för vetgiriga ungdomar leds av MA/NO-lärare Christer Wingren, tidigare professor och forskare vid Lunds universitet.

I syfte att både öka och ta tillvara våra elevers intresse för naturvetenskap har vi under läsåret 2020/2021 startat en NO-klubb. Det som utmärker denna klubb är att den är öppen för alla elever i alla årskurser oavsett förkunskaper. NO-klubben träffas efter skoltid kl. 15.00–16.00 på torsdagar. Många lustfyllda och pulshöjande laborationer och experiment utlovas!

NO-klubbens lärare

Christer Wingren (fil.dr, MA/NO-lärare och ordförande)
christer.wingren@malmo.se

Emil Antonsson (förstelärare i MA/NO)
emil.antonsson@malmo.se

Ulrika Aili (fil.dr och MA/NO-lärare)
ulrika.aili@malmo.se

Martin Lundblad (fil.dr och MA/NO-lärare)
martin.lundblad@malmo.se

Senast ändrad: