$left
$middle

Bunkefloprojektet

Bunkefloprojektet startade hösten 1999, på Ängslättskolan, som ett samverkansprojekt mellan skola, idrottsförening och forskning. Eleverna i projektet har daglig fysisk aktivitet på schemat. Läsåret 2008/09 går projektklasserna i skolår 9 på Sundsbroskolan.
 
Det är sammanlagt fyra olika forskargrupper som gör mätningar och observationer på barnen. Ortopediska kliniken studerar om barnens benmassa påverkas positivt av den fysiska aktiviteten. Två forskningsprojekt pågår där man studerar munhälsa samt ett projekt där man bland annat mäter blodtryck, kondition samt tar ultraljud på hjärta med mera.

Forskningsprojektet "Motorikens betydelse för barns koncentrationsförmåga" studerade elevernas motoriska utveckling, koncentrationsförmåga och skolprestationer. Resultaten finns att läsa i Ingegerd Ericssons doktorsavhandling Motorik, koncentrationsförmåga och skolprestationer samt i boken Rör dig-Lär dig.
 
Successivt har Sundsbroskolan utökat den fysiska aktiviteten och sedan läsåret 2006-2007 har alla elever schemalagd daglig fysisk aktivitet. Våren 2007 gick de första eleverna som haft daglig fysisk aktivitet ur årskurs 9. I tidskriften "Svensk Idrottsmedicin" nr 2/2006 finns samlade artiklar kring resultaten av Bunkefloprojektet.
 
I de äldre skolåren har eleverna möjlighet att välja fysisk aktivitet, exempelvis friidrott, aerobic, racketsporter, fotboll med mera. Den utökade fysiska aktiviteten genomfördes under ledning av skolans idrottslärare och föreningsledare. Under åren som gått har föreningsdeltagande minskat och 2008 lämnade Bunkeflo IF (nuvarande LB07) projektet. Skolan har fortsatt att driva det i egen regi.

Senast ändrad:

sv