$left
$middle

Bunkefloprojektet blir till modell

Intresset för erfarenheterna från Bunkefloprojektet har varit stort. För att dra nytta av kunskaperna från projektet skapades Bunkeflomodellen. Aktiebolaget Hälsa + Kunskap! Bunkeflomodellen bildades för att sprida kunskaperna i landet, båda på skolor och på företag.
 
Bunkeflomodellens ideologi är enkel, och budskapet delas av de allra flesta. Vardaglig fysisk aktivitet möjliggörs, genom att identifiera arenor för hälsofrämjande arbete, och samarbete mellan dessa skapar nya möjligheter.

Senast ändrad: