$left
$middle

Trygghetsrådet

Gottorpskolans arbete mot kränkande behandling

För Gottorpskolan är målet att alla elever ska känna sig trygga och välkomna under hela sin skoltid. Ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Skolans arbete mot kränkningar sker både främjande, förebyggande och åtgärdande.

Trygghetsrådet

Gottorpskolans trygghetsråd består av en elevgrupp och en vuxengrupp.
Elevgruppen består av två elevrepresentanter från varje klass som tillsammans med skolkuratorn arbetar på olika sätt för att främja likabehandling och förebygga kränkande behandling.
Vuxengruppen består av lärare från varje arbetslag som träffas tillsammans med skolkuratorn, skolsköterskan och skolvärdinnan ca en gång i månaden. Vuxengruppen arbetar både med det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet.

Ytterligare information om hur arbetet genomförs finns att läsa i Gottorpskolans Plan för arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. (Se PDF-fil nedan)

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plan mot kränkande behandling 19-20.pdf Pdf, 759.5 kB. 759.5 kB 2019-09-10 12.19

Senast ändrad: