Om Gullviksskolan

Skolans utvecklingsområde:

Demokrati – barns och elevers inflytande

På Gullviksskolan tror vi att delaktighet är en förutsättning för lärande.
Det är därför vi arbetar på att utveckla elevinflytande som pedagogiskt arbetssätt i spänningsfältet mellan skolans samtidiga demokratiska uppdrag och kunskapsuppdrag.

Detta ser du som elev och förälder genom att:

  • eleverna tränas i att respektera demokratiskt fattade beslut.
  • eleverna deltar i planeringen av undervisningen samt deltar i genomförande och planering av olika aktiviteter.
  • eleverna har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö bland annat genom regelbundna klassråd, elevråd,
  • elevskyddsombud, matråd, värdegrundsråd och miljöråd.
  • eleverna tränas i att utvärdera och reflektera över sin sociala utveckling och kunskapsutveckling.

Senast ändrad: