Högaholmsskolans fritidshem

På Högaholmsskolan finns tre fritidshemsavdelningar. Fritidshemmet kompletterar skolan och erbjuder barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid.

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet på Högaholmsskolan är öppet klockan 6.15–18.00, både på skol- och lovdagar. Vi öppnar och stänger på fritidshemsavdelning Nygård. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar serveras även lunch.

Kontakt

Midgård årskurs 4-6: 0723-73 20 11
Nygård årskurs 2-3: 0721-82 61 65
Nygård årskurs F-1: 0708-27 80 64

Vem har rätt till plats i fritidshem?

Fritidshemmet är till för skolbarn från förskoleklass till och med skolår sex. Föräldrar som arbetar eller studerar kan ansöka om plats på fritidshem åt sina barn. Ditt barn kan också ha rätt till plats på fritidshem på grund av barnets egna behov eller om barnet har behov av särskilt stöd för sin utveckling. Om du vill ha information om hur du ansöker om plats kan du kontakta Högaholmsskolan.

Senast ändrad: