$left
$middle

Kontakta oss

Skolledning

Rektor
Anders Lassnack
anders.lassnack@malmo.se
Telefon: 0734-47 36 13

Bitr rektor
Anne Davidsson
anne.davidsson@malmo.se
Telefon: 0709-72 02 84

Bitr rektor
Liv Hjukström Pincerato
liv.hjukstrompincerato@malmo.se
Telefon: 0709-72 02 75

Administrativ chef
Sadri Baqaj
sadri.baqaj@malmo.se
Telefon: 0768-915877

Fritidshem

Nygård årskurs F–1
Telefon: 0708-27 80 64

Nygård årskurs 2–3
Telefon: 0721-82 61 65

Midgård årskurs 4–6
Telefon: 0723-73 20 11

Övriga

Reception
Telefon: 040-34 65 45

Skolsköterska
Telefon: 0708-42 38 15

Skolkurator
Telefon: 0734-03 23 62