Information om åtgärder inom grundskolan med anledning av coronaviruset och covid-19

Information uppdateras löpande med frågor och svar kring hur grundskolorna i Malmö Stad arbetar med åtgärder utifrån pandemin. Länkar till aktuell information från Folkhälsomyndigheten och Malmö Stad finns nedan.

Informationen på malmo.se uppdateras löpande med frågor och svar kring hur grundskolorna arbetar utifrån pandemin. På nedanstående länk finns information om bland annat nätbaserad undervisning för årskurs 7-9, modersmålsundervisning, studiehandledning samt erbudande om skollunch för elever i årskurs 7-9. Vårdnadshavare till elever på Höjaskolan informeras regelbundet via Infomentor.

Åtgärder inom grundskola med anledning av coronavirus och covid-19 från Malmö Stad

Läs mer om Coronaviruset

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 från Folkhälsomyndigheten

Coronaviruset och sjukdomen covid-19 från Malmö Stad

Ni är självklart välkomna att ta kontakt med oss på skolan om ni har några frågor.

Välkommen!

Skolledningen Höjaskolan

Senast ändrad: 2021-01-14 11:32