$left
$middle

Aktuellt

Skolan börjar torsdag den 18 augusti. Här kan du läsa vilka tider som gäller för de olika årskurserna.

Förskoleklasserna börjar kl. 09.00. Samling sker vid skolans bandyplan där mentorerna möter upp. Efter upprop utomhus följer barnen med mentorerna in i skolan och skoldagen startar. Barnen slutar efter lunch kl.12.00. För de barn som fått besked om fritidsplats fortsätter skoldagen på fritids.

Årskurs 1-3 börjar kl. 08.45 och avslutar dagen kl. 13.00. Samling sker utomhus vid bandyplanen.

Årskurs 4-6 börjar kl. 08.45 och avslultar dagen kl. 13.00. Samling sker vid glasgången.

Årskurs 7-9 börjar kl. 09.00 och avslutar dagen kl. 14.00. Samling sker utomhus vid multiarenan.

Observera att fritidshemmet håller stängt onsdagen den 17 augusti.

Hälsningar

Skolledningen

sv