$left
$middle

Skolbibliotek

Vi är en pedagogisk verksamhet som arbetar med att stödja eleverna i deras måluppfyllelse enligt de utbildningsmål som anges i läroplanen.

Skolbiblioteket erbjuder följande tjänster:

  • Utlån av böcker. Vi bevakar utgivning av barn- och ungdomsböcker samt köper in böcker till skolan
  • Ett stort utbud av lättlästa böcker för elever med läsnedsättningar.
  • Alternativa verktyg för att alla elever ska ha möjlighet att läsa. Detta sker i samråd med skolans specialpedagoger
  • Boktips
  • Boklådor
  • Bokprat och boksamtal
  • Högläsning
  • Läs- och skrivprojekt
  • Utbildning i informationssökning, källkritik och netikett
  • Höja Bookis (e-bibliotek)

Läs mer:
Mediatekets blogg
Höja Bookis
Selma, Malmö skolors mediakatalog