$left
$middle

Inskrivningsrutiner

Följande rutiner gäller då du ska skriva in ditt barn på fritidshemmet:

  • Båda föräldrarna måste ha arbete eller studera.
  • Det finns ingen kötid till fritidshemmet. När du fått schema från skola eller arbete söker du upp personal på fritidshemmet eller expeditionen.
  • Innan ditt barn börjar på fritidshemmet fyller du också i ett papper med dina tider och var du kan bli nådd under dagen.
  • Du har 2 månaders uppsägningstid.
  • Blir du arbetslös eller om studierna tar slut måste du meddela detta. Du har rätt att ha platsen kvar i sex månader för att söka nytt arbete eller för att kunna börja ny kurs. Blir du föräldraledig har du rätt att ha platsen kvar under två månader. Kom ihåg att det är viktigt att vi har dina tider och telefonnummer så att vi kan nå dig dagtid.
  • För F-3 gäller särskilda villkor då föräldrar inte arbetar eller studerar. I dessa fall erbjuds barnet en plats på fritidshemmet. Vistelsetiden är efter skoldagens slut till kl 15.30. Vistelsetiden omfattar inte morgonomsorg.