$left
$middle

Kontakta oss

Rektor
Ingrid Olsson, skola och fritidshem
Personliga samtal efter överenskommelse
040-34 31 50
0733-46 19 38
ingrid.olsson@malmo.se

Biträdande rektor
Marcus Ekheim
040-34 65 26
0733-44 07 57
marcus.ekheim@malmo.se

Biträdande rektor
Sabina Larsson
040-34 31 03
0708-25 45 88
sabina1.larsson@malmo.se

Administrativ chef
Arbrora Murati Iberdemaj
040 - 34 65 21
0729 - 84 93 70
arbrora.muratiiberdemaj@malmo.se

Fritidshem

Fritidshem förskoleklass: 0723-68 17 23

Fritidshem årskurs 1: 0708-79 35 08

Fritidshem årskurs 2: 0709-79 93 91

Fritidshem årskurs 3 och 4: 0709-79 93 92

Fritidshem årskurs 5 och 6: 0729-81 10 55

Kansligrupp

Skolsköterska  Gunilla Larsson                                      
040-34 65 22
0708-25 46 05
gunilla.larsson@malmo.se

Kurator Gunnel Lindgren
0702-11 49 79
gunnel.lindgren1@malmo.se

Elevkoordinator Marco Cenaki
0723-83 14 36
marco.cenaki@malmo.se

Skolvaktmästare Valon Berisha
0729-849368
valon.berisha@malmo.se

Bibliotekarie Nina Björkfalk
nina.bjorkfalk@malmo.se

Specialpedagoger
Cecilia Johansson, cecilia.johansson2@malmo.se
Mona Nilsson, mona.nilsson14@malmo.se

Skolmåltid
040-13 18 05   

Arbetslag F-1
040-13 18 02

Arbetslag 2-3
040-13 18 02

Arbetslag 4-6
040-13 18 02