$left
$middle

Näktergalen

Näktergalen mentorsverksamhet är ett samarbete mellan Malmö högskola och Holmaskolan.

Elever mellan 8-12 år kan få en student-mentor som studerar vid Malmö högskola. Barn och mentor träffas en gång i veckan, cirka två-tre timmar (efter skoltid) under tiden oktober till maj. 

Det är frivilligt att delta i Näktergalen och barnet ansöker tillsammans med sina föräldrar i augusti då det finns broschyrer på skolan.

Varje par bestämmer själva vad de vill göra. Tanken är att aktiviteterna ska vara vardagliga och gärna kostnadsfria.

Vad gör barnet och mentorn?

Barn och mentor lär av varandra och har trevligt tillsammans. De kan ta del av vad Malmö har att erbjuda: besöka högskolan, gå på museum eller bibliotek, idrotta, vara ute i naturen eller vara hemma hos varandra och baka, spela spel, måla eller vad just de är intresserade av.

Näktergalen arrangerar även gemensamma aktiviteter som är gratis, till exempel lekar, teater, pyssel eller spelaktiviteter.  

Vill du veta mer?

Näktergalen finns på fem skolor i Malmö. Sedan start 1997 har mer än 3000 barn och mentorer träffats. Näktergalen/Nightingale finns även i 24 olika europeiska städer samt i Uganda.

Mer information om Nektergalen:   
Näktergalen Malmö
Näktergalens Facebook
Nightingale Network

Kontaktpersoner för Näktergalen på Holmaskolan

Gunnel Sunesson, 0702 - 11 49 79
Gunilla Larsson, 0708 - 25 46 05