$left
$middle

Skolbiblioteket

Skolbiblioteket ligger mitt i skolan. Hit är alla elever och lärare välkomna för att låna och läsa böcker, söka information och få läsinspiration.

Skolbiblioteket har en tydlig pedagogisk funktion och är en integrerad del av skolans pedagogiska verksamhet. Bibliotekarien arbetar för att väcka läslust och är ett stöd för eleverna i deras läsning och för lärarna i deras arbete med elevernas språkutveckling. Bibliotekarien är också ett stöd för lärarna i arbetet med MIK (medie- och informationskunnighet).

Alla elever som går på Holmaskolan kommer regelbundet till biblioteket för att låna böcker och söka information. Biblioteket har ett aktuellt bestånd med skön- och facklitteratur. 

I biblioteket arbetar skolbibliotekarie Nina Björkfalk och lärarbibliotekarie Cecilia Forss Lasson.