Vår verksamhet

I Holmaområdet arbetar förskoleklass, skola, och fritidshem nära tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

Senast ändrad: