$left
$middle

Om Johannesskolan

Johannesskolan är en kommunal grundskola med cirka 550 elever.

Johannesskolan är en F-9 skola som ligger på Möllan omgiven av stadens kulturutbud och våra vackra parker. Tillsammans skapar vi en skola som elever, vårdnadshavare och personal känner en stolthet för. En viktig del i detta är vårt aktiva kvalitetsarbete där vi fokuserar på kooperativt lärande och fritidshemsutveckling. Vi är en skola som präglas av engagemang och goda relationer där vi tillsammans gör skillnad på riktigt!