Karl Johansskolans fritidshem

Fritidshemmet är öppet kl 06.30–17.30

Fritidshemmets fyra avdelningar
Förskoleklass K
Telefonnummmer: 0708 - 34 76 77
Förskoleklass J
Telefonnummmer: 0734 - 30 78 69

Årskurs 1K
Telefonnummmer: 0729 - 81 49 68
Årskurs 1J
Telefonnummmer: 0708 - 49 16 02

Årskurs 2K
Telefonnummer: 0721 - 51 88 63
Årskurs 2J
Telefonnummmer: 0729 - 81 49 69

Årskurs 3K
Telefonnummer: 0708 - 49 16 90
Årskurs 3J
Telefonnummer: 0729 - 81 39 24

Måltider
Frukost serveras klockan 07.15–08.00.
Mellanmål från klockan 13.30 till 15.00 beroende på årskurs.
Alla måltider serveras under loven.                

Senast ändrad: