Elevaktiva grupper

Enligt läroplan, Lgr11, ska de demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, omfatta alla elever.

Det förutsätter att eleverna tar ett ansvar för det egna arbetet och för skolmiljön.

Mycket av detta arbete sker i klassrummet, men det finns också möjlighet för eleverna att engagera sig i elevaktiva grupper av olika slag.

Senast ändrad: 2020-10-09 17:18