$left
$middle

Fritidshem

Fritidshemmet kompletterar skolan och ska stimulera elevens utveckling och lärande, men också erbjuda vila och lek.

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.

På vårt fritidshem finns ungefär 350 barn från förskoleklass upp till årskurs sex. Vi har sex fritidshemsavdelningar varav en avdelningarna är morgon- och kvällsfritids.

Fritidshemmet öppnar kl. 6.15 på Trumpeten och då vill vi att barnen ska få en lugn start på morgonen. Klockan 7.00 öppnar även Saxofonen, dit går de barn som går i åk 2-6 barnen som går i F-1 stannar på Trumpeten. Mellan kl. 7.30 och 8.00 är det frukost i matsalen som ligger tvärs över skolgården.

De barn som har ätit sin frukost hemma stannar kvar på fritidshemmet. Klockan 8.00 går alla barnen ut på gården, de som går i F-1 är på lilla gården och de går på 2-6 går ut på stora gården.

Ca kl 17.00 slår vi ihop våra avdelningar och stängning sker på Trumpeten för alla barn som är på fritids efter kl 17.00. Fritidshemmet stänger 18.00.

Ansökan till fritidshem och uppsägning av fritidshemsplats finns att hitta Malmö Stads självservicesida. Skriftlig uppsägning gäller med två månaders uppsägningstid.

Våra fem fritidshemsavdelningar är:

Fiolen- FA, FB, 1A och 1B
0708-261632

Pianot – FC, FD, 1C och 1D
0734-307844

Saxofonen- 2C, 2D, 3C och 3D
0734-206259

Trumman – 2A, 2B, 3A och 3B
0708-261714

Banjon – åk 4-6
0734-308929