$left
$middle

Skolbibliotek

Välkommen till biblioteket som ligger på plan 2 i byggnad F. Här kan du i lugn och god miljö läsa och fördjupa dina kunskaper.

I skolbiblioteket kan du:

  • låna böcker                  
  • söka information i uppslagsböcker och lexikon
  • söka information i faktaböcker
  • få hjälp av personal att söka information på nätet och i databaser.
  • få hjäp av personal att hitta och välja

Bibliotekets huvudsakliga arbetsuppgifter är att i nära samarbete med lärarna stödja  eleverna  i deras läsutveckling och ge vägledning vid informationssökning.

För att söka böcker ska du gå in i skolbibliotekens katalog  SELMA, Malmö skolors gemensamma mediesystem. Om du inte hittar vad du söker kan du gå in i folkbibliotekens katalog MALIN.

Hos barnens bibliotek finns många tips om böcker, författare och annat kul

Kontakta gärna bibliotekarien om ni har förslag eller idéer som kan förbättra skolbibliotekets verksamhet.

Skolbibliotekarie

Magnus Johnsson
Magnus.johnsson@malmo.se
Telefon: 040-34 31 01