Skolstart på
Kirsebergsskolan HT 2021

Läsåret börjar tisdagen den 17 augusti.

Åk 1-6 börjar kl.8.30, lärarna tar emot eleverna ute på skolgården därefter går man gemensamt till sina klassrum.

Förskoleklassernas upprop kommer att ske på lilla gården. Tider för detta skickas ut separat. Förskoleklass information HT21

Informationsmöte för förskoleklass torsdag den 12 Augusti. Anslut för kl 17:00 eller kl 18:00 beroende på vilken klass.

Välj "Öppna Microsoft Teams" eller "Fortsätt i denna webbläsare" när du klickar på länken

Informationsmöte A-B klass 17:00

Informationsmöte C-D klass 18:00

Lunch serveras och elever i åk 1-6 slutar kl.13.00. Fritidshemmet är öppet som vanligt.

HÖSTTERMINEN 17/8 – 22/12

Stängt på fritidshemmet: 16 augusti

Höstlov: 1 – 5 november

Studiedagar: 22/9, 19/10, 30/11

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Senast ändrad: