Skolstart på
Kirsebergsskolan HT 2021

Läsåret börjar tisdagen den 17 augusti.

Åk 1-6 börjar kl.8.30, lärarna tar emot eleverna ute på skolgården därefter går man gemensamt till sina klassrum.

Förskoleklassernas upprop kommer att ske på lilla gården. Tider för detta skickas ut separat. Förskoleklass information HT21

Lunch serveras och elever i åk 1-6 slutar kl.13.00. Fritidshemmet är öppet som vanligt.

HÖSTTERMINEN 17/8 – 22/12

Stängt på fritidshemmet: 16 augusti

Höstlov: 1 – 5 november

Studiedagar: 22/9, 19/10, 30/11

Välkomna tillbaka till ett nytt läsår!

Senast ändrad: