$left
$middle

Elevhälsa

På Kommunikationsskolan är elevhälsoteamet en central del av verksamheten. Vi arbetar systematiskt med att följa upp elevernas kunskapsresultat, skolnärvaro och trygghet.

Elevhälsan på Kommunikationsskolan har medicinsk, psykologisk, psykosocial, logopedisk och specialpedagogisk kompetens. Elevhälsans insatser är till för att stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Varje profession har ett särskilt ansvar att bidra med sin specifika kompetens och att samverka med övriga professioner inom elevhälsan, skolan och i samhället utanför skolan. På Kommunikationsskolan arbetar elevhälsoteamet nära den pedagogiska verksamheten med fokus på främjande och förebyggande hälsoarbete. Om du har frågor kring vårt arbete eller något annat är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation till elevhälsan

Rektor
Karin Alvehus
0733 02 66 15
karin.alvehus@malmo.se

Biträdande rektor
Karin Bolin
0732 16 87 16
karin.bolin@malmo.se

Psykolog
Lisa Nicklarsson
040 34 10 00
lisa.nicklarsson@malmo.se

Skolsköterska
Catarina Fäldt
0768 99 34 63
catarina.faldt@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Yasmina Gabriel
0733 39 26 96
yasmina.gabriel@malmo.se

Kurator
Fadia Hassoun
0766 23 95 81
fadia.hassoun@malmo.se

Logoped
Tina Strömberg
0723 685856
tina.stromberg@malmo.se

Elevkoordinator
Susanne Rubin
0723 68 64 20
susanne.rubin@malmo.se