Fritidshem Kommunikationsskolan

Kommunikationsskolans fritidshem är, precis som skolan, en verksamhet anpassad efter elever med genrell språkstörning.
På Kommunikationsskolans fritidshem går elever från skolår 1-6.

Kontaktinformation till fritidshemmet

Fritidsansvarig
Eva Olsson
0708 63 28 53
eva.olsson4@malmo.se

Senast ändrad: