$left
$middle

DigiMik och skolbibliotek

Kulladalsskolan prioriterar arbetet med digiMik som består både av Informations- och kommunikationsteknik, källkritik och ökad användning av digitala verktyg enligt den reviderade läroplanen.

I bibliotekskatalogen kan du se dina lån och låna e-medier.

Välj att visa Kulladalsskolan eller logga in med MaApps (elevkontot).