Kontakta oss

Skolledning

Rektor
Anette Ohlsson
Ansvarig för elevhälsa, förskoleklass och årskurs 1
Telefonnummer: 040-34 64 73
anette.olsson12@malmo.se

Biträdande rektor
Daniella Ulusoy
Ansvarig för årskurs 4 - 6 samt praktisk-estetiska lärare
Telefonnummer: 040-34 65 16
daniella.ulusoy@malmo.se

Biträdande rektor
Anja Jönsson
Ansvarig för årskurs 2-3 samt fritidshemmet
Telefonummer: 0731-44 36 30
anja.jonsson@malmo.se

Administrativ chef
Jörgen Lundberg
Ansvarig för fastighetsfrågor, vaktmästeri, administrativa frågor, skolbibliotek och IT-frågor.
Telefonnummer: 0733-35 87 33
jorgen.lundberg@malmo.se

Administration

Skoladministratör
Christina Modén
Telefonnummer: 040-34 65 18
christina.Moden@malmo.se

Elevhälsoteam

Kurator
Jassim Ahmadi
Jassim.Ahmadi@malmo.se

Elevkoordinator
Zijah Malagic
Telefonnummer: 0732-51 49 89
zijah.malagic@malmo.se

Specialpedagog
Lisbeth Olsson
Telefonnummer: 0721-57 85 60
lisbeth.olsson11@malmo.se

Specialpedagog
Biljana Stefanovic
Telefonnummer: 0721-57 85 61
biljana.stefanovic@malmo.se

Förstelärare i specialpedagogik
Camilla Ramstorp
Telefonnummer: 0723-50 41 49
camilla.ramstorp@malmo.se

Övrig personal

Vaktmästare
Josip Tomic
Telefonnummer: 0766-07 12 47
josip.tomic@malmo.se

Bibliotekarie
Linnéa Öhman
linnea.ohman@malmo.se

Fritidshem

Under skoldagen är dörrarna till skolan låsta. Kontakta respektive arbetslag i förväg om ni behöver komma in under dagen vid exempelvis tandläkarbesök. Under skoltid har personalen inte möjlighet att svara i telefon.  

Årskurs 4- 6
Telefonummer: 0701-47 23 04

Årskurs 3 och fritidshem 3
Telefonnummer: 0709-34 20 04

Årskurs 2 och fritidshem 2
Telefonnummer: 0709-34 20 03

Årskurs 1 och fritidshem 1
Telefonnummer: 0709-34 20 02

Förskoleklass och fritidshem förskoleklass
Telefonnummer: 0709-34 20 01

Senast ändrad: