$left
$middle

Skolråd

Skolrådet består av föräldrarepresentanter, personal och skolledningen.

Kallelser och protokoll från skolrådet går ut via Infomentor.