$left
$middle

Kungshögsskolans Fritidshem

Morgonomsorg Anna Olsson
Telefon 0733-23 55 95

Fritidshemmet F-klassen
Telefon 0732-52 00 02   

Fritids Årskurs 1
Telefon 0733-23 55 97

Fritids Årskurs 2-3
Telefon 0732-52 00 03  

Fritids Årskurs 4-6
Telefon 0733-23 55 94