$left
$middle

Skolbibliotek och digitalisering

Information Media och Kommunikation

Skolans skolbibliotekarie och IKT-Pedagog arbetar tillsammans i ett MIK arbetslag. I ett samarbeta kopplade till Skolverkets läroplan och självskattning vill arbetslaget öka elevernas lust och metoder för lärande.