Fritidshem

På Lindängeskolans fritidshem finns det fem avdelningar.

Ängen där förskoleklassbarnen går
Telefon: 070-825 29 02

Boken 1 där årskurs 1 går.
Telefon: 070-817 94 21

Boken 2 där årskurs 2 går.
Telefon: 070-817 92 74

Boken 3 där årskurs 3 går.
Telefon: 070-825 29 41

Linden där 4-6 går.
Telefon: 070-817 92 62

Senast ändrad: