Fritidshem

På Lindängeskolans fritidshem finns det fem avdelningar.

Linden där förskoleklassbarnen går
Telefon: 0768-656503

Linden där årskurs 1 går.
Telefon: 0708-617366

Linden där årskurs 2 går.
Telefon: 0708-617372

Boken där årskurs 3 går.
Telefon: 0708-252941

Boken där årskurs 4-6 går.
Telefon: 0708- 617376

Senast ändrad: