$left
$middle

Skolbibliotek och IT

Biblioteket är en viktig del i elevernas lärande och läsutveckling.

Vår bibliotekarie Carina Persson har läsning med alla klasser från F-6. Från årskurs 7 arbetar hon utifrån de olika ämneslärarnas behov.

Våra IT-pedagoger Silvia Ferrer Maureira och Anton Larsson arbetar med att stödja utvecklingen av skolans pedagogiska arbete kopplat till digital kompetens och att utveckla IT-användandet inom skolan. IT-pedagogerna är ett stöd för både personal och elever på skolan. Vår IT-administratör Stefan Allirol Molin arbetar med att serva hela skolan med teknisk support, felsökning och installation av digitala verktyg.