Lorensborgsskolans fritidshem

På Lorensborgsskolan finns fyra fritidshem. Alla med samma adress som skolan.

Fritidshemmen öppnar 6.15 och har öppet till 18.00.

Borgen: 0766-35 24 76
Lemuren: 0729-67 20 12
Opalen:0766-35 24 76
Rubinen: 0729-67 20 28

Senast ändrad: