$left
$middle

Aktuellt

Aktuellt Malmö Idrottsgrundskola

Skolstart 18 augusti 2022

Åk 8-9 börjar kl.09.00 och det serveras ingen lunch första skoldagen.

Åk 7 börjar kl.10.00 och elever äter lunch första skoldagen. Eleverna slutar efter lunch.

Mer information i samband med terminstarten kommer i augusti från mentorerna.

 

sv