$left
$middle

Ansökan

Ansökan till Malmö Idrottsgrundskola läsåret 2022/2023 är öppen mellan den 7 september - 25 oktober. Ansökan är öppen för barn som är födda 2009 och går i årskurs 6.

Ansökningsprocessen till höstterminen 2022 är stängd.
Ansökan för barn födda 2010 och går i åk 6 öppnas i september 2022.

Antagningsprocessen

Idrottsgrundskolan är ett samarbete mellan föreningslivet och Malmö stad. Det är en kommunal skola som erbjuder samma skolutbildning som övriga högstadieskolor och som profilskola dessutom daglig idrottsträning med utbildade och erfarna instruktörer.

 • Alla som utövar de idrotter skolan har avtal med är välkomna, oavsett föreningstillhörighet
 • Intresserad elev anmäler sig via ett formulär
 • Rektor meddelar ansvarig föreningar vilka elever som sökt
 • Ansvarig förening meddelar tid och plats för antagningen
 • Antagningen är provtillfällen där eleven får visa upp sin färdighet i sökt idrott
 • Ansvarig förening meddelar rektor vilka elever som uppfyller kriterierna, se nedan
 • De elever som fått erbjudande om plats i skolan meddelas av rektor

Kriterier för antagningen:

 • Teknik
 • Funktionell snabbhet
 • Förståelse
 • Koordination och rörelsemönster

En samlad nulägesbedömning av ovanstående kriterier görs av instruktörer i respektive idrott på uttagningstillfället. Resultaten från bedömningen under uttagningstillfället ligger till grund för antagning till idrottsprofilen.