Föräldrasamverkan

Våra dörrar är alltid öppna och föräldrar är välkomna att besöka och delta i verksamheten.

Föräldramöten och utvecklingssamtal hålls regelbundet. Planeringsbrev och/eller kortfattade veckoplaner skickas till hemmen.

Klassombud

Klassombuden, två föräldrar från varje klass, är en viktig länk mellan föräldrar och skolledning. Aktuella frågor ventileras fyra gånger per läsår på Skolrådsmöten.  

Senast ändrad: