InfoMentor

InfoMentor är skolans dokumentation-, och kommunikationsverktyg för elevers utveckling. För att kunna stötta eleven i skolarbetet behöver elev och vårdnadshavare information.

Alla elever och vårdnadshavare får inloggning i InfoMentor. Den plattform som elever och föräldrar med sina respektive inloggningar kommer in på i InfoMentor kallar vi för familjewebben.
Läs mer om familjewebben (pdf, 197.3 kB).

Senast ändrad: