$left
$middle

Mediateket

Möllevångsskolans mediatek är en välbesökt plats på skolan. Verksamheten pågår under hela dagarna, även då dörren är stängd. Här arbetar vi med läsgrupper,med källkritik och med kultur i många olika former.

Läsning - MIK - kultur i en härlig mix.

En mötesplats och en arbetsplats som elever och vuxna har utformat tillsammans.

Här har alla elever Chromebooks. Det ger oss möjligheter att läsa e-böcker, att lyssna på böcker och att arbeta tillsammans i google classroom.

Vi läser mycket och pratar mycket om vad vi har läst. De muntliga textsamtalen ger oss nya tankar och idéer. Ibland spelar vi in samtalen och funderar över vilka förmågor som hörs eller gör egna trailers av boken vi har läst.

Eleverna arbetar medvetet med att lära sig hantera information.Våra Chromebooks innehåller förutom ett bibliotek med e-böcker och ljudböcker, filmer, appar, databaser och all världens information via internet. Det är ett stort arbete att lära sig söka, selektera, värdera och redovisa all information.

Kultur i alla former är viktigt i mediateket. Vi går på många olika saker via Kulturkartan och Skapande skola. När du slutar på Möllevångsskolan har du träffat flera författare, varit på teater, konserter, bio och dans. Du har också själv getts många möjligheter att uttrycka dig estetiskt.

Skriv till Elin Hafström, skolbibliotekarie

Skriv till Cissi Andersson, IKT-ansvarig