$left
$middle

Ombyggnad av Monbijouskolan

Frågor och svar

Vad är det som händer på Monbijouskolan? 
Både skolan och skolgården behöver renoveras. Skolan har fått fuktskador i källare och grund, orsakade av att vatten- och avloppssystemet är skadat och inte kan hantera större vattenmängder. Även skolgården har tagit skada.  

Hur många träd ska sparas? 
Planen är att spara så många träd som möjligt. När arbetet är klart kommer nya buskar och träd att planteras. Ungefär lika många som finns på skolgården idag, men eftersom den kommer att ha en annan utformning innebär det att träd inte kommer att stå på exakt samma ställen efter renoveringen.  
Givetvis försöker vi spara så många stora träd som möjligt och vi har därför satt höga viten på träden som kan sparas, vilket innebär dryga kostnader för entreprenörerna om de skadar dessa träd. 

Kommer de gamla lindarna att stå kvar? 
Det finns två stora lindar mitt på skolgården och målet är att spara båda. Vad gäller det ena är det inte helt säkert, det beror på hur mycket rötterna påverkas av arbetena runt omkring trädet. 

Vad händer med träden som tas bort? 
En stor del av träden som inte kan sparas är yngre, max tio år gamla. De ska ersättas av nya träd som är 5-10 år gamla, vilket innebär att de etablerar sig bättre än vad yngre träd gör. 

När är arbetet klart? 
Ombyggnaden ska vara klar sommaren 2022.

Senast ändrad: