$left
$middle

Bibliotek och IT

Munkhätteskolans skolbibliotek ligger i mitten av högstadiebyggnaden E på entréplan. Dagligen finns möjlighet att besöka biblioteket utefter särskilt schema som finns anslaget på dörren in till biblioteket.

Munkhätteskolans IT-pedagog sitter tillsammans med ledningen i byggnad H och välkomnar elever dagligen vid fasta tidpunkter för att få stöd med deras digitala verktyg.

Viktoria Jönsson
Bibliotekarie
Telefonnummer: 0731-42 89 84
viktoria.jonsson@malmo.se

Kenneth Kristoffersson
IT-pedagog
Telefonnummer: 0708-50 38 85
kenneth.kristoffersson@malmo.se