$left
$middle

Kontakta oss

Rektor
Pär Jonsson
0708-12 82 07
par.jonsson@malmo.se

Ämnesansvar: Ma, No, Sl, Hkk

Biträdande rektor
Katarina Svenning
0709-72 12 86
katarina.svenning@malmo.se

Ämnesansvar: Sv/SvA, So, En, Moderna språk, Mu, Idh, Bl

Biträdande rektor
Johan Olsson
0721-78 09 19
johan.olsson3@malmo.se

Ansvar: Elevhälsa

Administrativ chef
Ellinor Fredholm
0768-92 77 02
ellinor.fredholm@malmo.se

Skoladministratör
Helena Gunnarsson
0721-76 51 37
helena.gunnarsson@malmo.se

Vaktmästare, IT
Paul Bjurebratt
0768-92 77 04
paul.bjurebratt@malmo.se

Kurator
Johan Olsson

0721-78 09 19
johan.olsson3@malmo.se

Studie- och yrkesvägledare
Frida Ludvigsson
0768-92 77 57
frida.ludvigsson@malmo.se

Skolsköterska
Ewa Sernrot
0768-92 77 65
ewa.sernrot@malmo.se

Specialpedagog
Jennie Karlstedt
0708-39 93 87
jennie.karlstedt@malmo.se

Speciallärare i matematikutveckling
Lisbeth Olsson
0708-912979
lisbeth.olsson2@malmo.se

Speciallärare i språk-, läs- och skrivutveckling

Ewa Jäderlund
0768-92 76 85
ewa.jaderlund@malmo.se

Lärarassistent
André Salazar
0733-73 55 97
andre.salazar@malmo.se

Lärarassistent
Ahmad Fahkro
0708-97 89 30
ahmad.fahkro@malmo.se

Arbetslag

Arbetslag A: 0768-92 77 13

Arbetslag B: 0768-92 77 09

Arbetslag C: 0768-92 77 50

Arbetslag D: 0768-92 76 92

Arbetslag E: 0768-92 76 91

Arbetslag F: 0721-77 59 97


Text