Uppdaterad 13 april 2021

13 april 2021

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Om skolan

Neptuniskolan invigdes under hösten 2020. Skolan kommer att växa succesivt och hösten 2021 räknar vi med att ha sju klasser i åk 7 och fem klasser i åk 8 och 9. Skolan har kapacitet för sju paralleller i varje årskurs och beräknas vara fullt utbyggd till höstterminen 2022.

Våra lärare är indelade i spårvisa arbetslag vilket innebär att lärarna i t.ex. arbetslag A ansvarar och undervisar de elever som går i klass 7a, 8a och 9a. Vår ambition med denna indelning är att eleverna ska känna sig trygga genom att ha ett begränsat antal vuxenkontakter och att lärarna i arbetslaget tar ett extra ansvar för dessa elever. Att ”alla elever är allas elever” gäller även om varje klass har två mentorer kopplade till sig med särskilt ansvar.

På Neptuniskolan skapar vi goda relationer genom att visa nyfikenhet, respekt och förtroende för varandra. Att ha höga förväntningar och tilltro löper som en röd tråd genom vår organisation liksom ett uppmuntrande och stödjande bemötande. Vi tror på samarbete och kollegialt lärande i en organisation där alla ska få lyckas. Andan som råder är: Det är viktigt för mig att det går bra för dig.

Under det här läsåret har våra lärare extra fokus på att utveckla lärmiljön. Den fysiska miljön handlar om saker som personalen själv kan påverka såsom klassrumsmöblering, placering, utrustning och skyltar. Den pedagogiska miljön handlar såväl om hur undervisningen går till men också om hur elevernas digitala utrustning och digitala resurser ska ge dem stöd i skolarbetet. Den psykosociala miljön handlar om den trygghet och tillit som all personal arbetar med att skapa för alla elever på skolan. Utvecklingsarbetet sker genom kollegiala samtal med besök i varandras klassrum och leds av våra förstelärare i samverkan med skolledning och elevhälsa.

Majoriteten av våra elever är boende i vårt upptagningsområde men efterhand som vi växer får vi möjlighet att erbjuda platser till elever från andra delar av Malmö. Neptuniskolan är skolan där vi bildar och fostrar dagens barn och ungdomar till att bli framtida världsmedborgare med valmöjligheter, framtidstro och en god hälsa. Tillsammans utvecklar vi förmågor som vi tror kommer behövas i framtiden och tillsammans tränar vi på sådant som är svårt och lär oss nya saker i ett lärande som är lustfyllt. Vi har framgångsrik och effektiv undervisning och goda relationer är grunden för lärandet.

Skolan ligger centralt med närhet till Västra hamnen, Ribersborg och Slottstaden. Själva skolbyggnaden är såklart modernt inredd med stora luftiga lektionssalar och digital teknik. I anslutning till varje sal finns grupprum. Skolan är byggd i fem plan vilket skapar en luftig atmosfär och vi har medvetet valt att placera elevernas och lärarnas klassrum utspritt över skolan för att främja rörelse. Skolgård finns på markplan men vi har även en takterrass på fjärde våningen för rastverksamhet samt en parkourbana på idrottshallens tak.