Bibliotek

På Nydalaskolan finns ett bibliotek i fina ljusa lokaler med ett stort utbud av olika typer av medier

Biblioteket fungerar som ett stöd för elevernas lärande och utveckling. I bibliotekets verksamhet ingår undervisning i skrivande, högläsning, boktips, arbete med informationskompetens, källkritik samt samordning kring kulturella aktiviteter, med mera.

På Nydalaskolans bibliotek finns två biblioteksansvariga på heltid.

Senast ändrad: 2021-02-22 10:11