$left
$middle

Fritidshem

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet kompletterar skolan och ska erbjuda barnen en meningsfylld, stimulerande och utvecklande fritid.

Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Se information om stängdagar nedan.

Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.

Fritidshemmen är till för skolbarn från förskoleklass till och med skolår fem. I Malmö finns fritidshem i både enskild och kommunal regi. De kommunala bedrivs i stadsdelarna och är kopplade till de olika skolorna.

Vem har rätt till plats i fritidshem?

Föräldrar som arbetar eller studerar får ansöka om plats på fritidshem åt sina barn. Ditt barn kan också ha rätt till plats på fritidshem på grund av barnets eget behov eller om barnet har behov av särskilt stöd för sin utveckling.

Barnets skola informerar om hur man ansöker om plats.

Fritidshem stängt

Fritidshemmen för elever i grundskolan och grundsärskolan har stängt följande dagar för kompetensutveckling:

  •  

Länkar/Läs mer