$left
$middle

Öppettider

Örtagårdsskolans fritidshem för elever i klass F - 7 och grundsärskolan har öppet från kl 06.15 till kl 17.30.

Läsåret 2020/2021 kommer ca 150 barn att ha skolbarnsomsorg. Verksamheten är fördelad på fyra avdelningar, Tigern, Lejonet och Pantern för skolår F-3 samt Leoparden för skolår 3-6.

Fritidshemmets verksamhet öppnar kl 06.15.
Klockan 07.30 serveras frukost.
Klockan 14.30 serveras barnen mellanmål.
Klockan 17.30 stänger fritidshemmet sin verksamhet.

Örtagårdsskolans fritidshem

Tigern
Telefon: 0709-48 24 41

Lejonet
Telefon:0709-72 43 06

Pantern
Telefon: 0709-48 35 15

Leoparden
Telefon: 0709-48 13 51