Karlavagnens fritidshem​

Karlavagnens fritidshem är integrerat med Örtagårdsskolan.
Barnen är i åldrarna 6-12 år.
Verksamheten bygger på att barn och personal trivs och har roligt tillsammans.
Vi erbjuder en trygg miljö och tillfällen att träna den sociala kompetensen.
Våra öppettider är: 13.30 - 17.00.

Kontaktperson: Daniella Jankovic

Senast ändrad: