$left
$middle

Karlavagnens fritidshem

Karlavagnens fritidshem är integrerat med Örtagårdsskolan. Fritidshemmet är till för barnen i åldrarna 6-12 år. Verksamheten bygger på fritidshemmet läroplan. Vi erbjuder en trygg lärmiljö med anpassade grupper utifrån elevernas behov. Fokus i verksamheten är elevernas delaktighet, samspel, kommunikation och möjlighet att utvecklas tillsammans med andra samt utifrån elevens individuella förutsättningar.

Våra öppettider är: 13.30 - 17.00.

Vid frågor om Karlavagnens fritidshem kontakta Daniella Jankovic grundlärare i fritidshemmet.