Om Örtagårdsskolan

På Örtagårdsskolan finns cirka 440 elever som omfattar förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och LSS-hemvist.

Många av våra elever har sitt ursprung i andra länder och vårt arbetssätt präglas av öppenhet för deras olika kulturer. Arbetet med elevernas språkutveckling genomsyrar alla ämnen.

Örtagårdskolans visioner

Alla elever ska kunna se, förstå och utveckla sitt lärande. De ska också lära sig respektera och förstå sin egen och andras kultur.

Vi satsar särskilt på:

  • Språkutveckling
  • Bra läs- och skrivfärdigheter lägger grunden för det fortsatta lärandet och ger resultat i alla sammanhang. Örtagårdskolans pedagoger har stor kompetens av barns språkutveckling.

Ett väl utvecklat språk ger makt!

Senast ändrad: