Föräldraråd

Föräldrarådet består av föräldrar med barn på Österportskolan, personal och elever.

Syftet är att utveckla verksamheten och att öka föräldrarnas engagemang, insyn och delaktighet i skolans arbete.
Varje klass väljer en föräldrarepresentant som ska fungera som en länk mellan föräldrar, elever och skolpersonal.

Senast ändrad: