Skolledningen har ordet

Österportskolan är en av Malmö stads kommunala grundskolor. Den övergripande visionen för alla skolor i Malmö stad är att skapa - varje elevs bästa skola.

Som elev på Österportskolan ska du få mod att följa dina drömmar. För att förverkliga detta ska vi ge dig de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande.

Tillsammans med dig och med dina föräldrar kommer vi tillsammans skapa morgondagens och framtidens skola – där du som elev hela tiden är i fokus!

Hos oss ska du utvecklas – både kunskapsmässigt och som person. Du ska bli medveten om vad du kan, vad du behöver träna mer på och hur du ska göra.

Vår skola ska vara en trygg plats i ditt liv och du ska känna dig stolt över din skola!

Tillsammans skapar vi den bästa skolan för just dig!


Senast ändrad: 2021-04-22 12:20