Digitalisering och Skolbibliotek

På Oxievångsskolan hittar du två skolbibliotek med varsin skolbibliotekarie. En digitaliseringspedagog arbetar också på skolan och utgör tillsammans med skolbibliotekarier och rektor, DigiMIK-teamet.

DigiMIK är samlingsnamnet för utvecklingsarbetet vi gör inom digitalisering samt media- och informationskunnighet.

Skolbiblioteket på Oxievångsskolan är en central del i skolans digitaliseringsprocesser, i synnerhet utifrån DigiMIK-gruppens åtaganden. DigiMIK-gruppen planerar för, och genomför löpande insatser för att ge kollegiet goda förutsättningar att arbeta med förvaltningsspecifika verktyg, som exempelvis google-sviten samt assisterande teknik. 

För tredje gången har Oxievångsskolan 2021 tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Priset delas ut av fackförbundet DIK och är en kvalitetsutmärkelse då skolbiblioteket är aktivt i skolans pedagogiska verksamhet.

Ni kan följa vår verksamhet på instagram, @digimikpaov

Kontakta oss

Joakim Axelsson
Skolbibliotekarie årskurs 7 till 9
joakim.axelsson@malmo.se
Tel: 0732-01 99 73

Lina Wegendal
Skolbibliotekarie med digitaliseringansvar för förskoleklass till årskurs 6
lina.wegendal@malmo.se
Tel: 0708-45 59 04

Aila Delleskog
Administrativ chef med digitaliseringsansvar
aila.delleskog@malmo.se
Tel: 0768-75 95 28

Senast ändrad: