$left
$middle

Digitalisering och Skolbibliotek

På Oxievångsskolan hittar du två skolbibliotek. Oxievångsskolans två skolbibliotek ska arbeta som en resurs för att främja Varje Elevs Bästa Skola (VEBS) genom att samverka med kollegiet, bedriva utvecklingsarbete, säkerställa kompetens för pedagoger och elever samt, inte minst, bedriva läsfrämjande verksamhet både i undervisningen samt i biblioteksrummet.

DigiMIK är samlingsnamnet för utvecklingsarbetet vi gör inom digitalisering samt media- och informationskunnighet.

Skolbiblioteket på Oxievångsskolan är en central del i skolans digitaliseringsprocesser, i synnerhet utifrån DigiMIK-gruppens åtaganden. DigiMIK-gruppen planerar för, och genomför löpande insatser för att ge kollegiet goda förutsättningar att arbeta med förvaltningsspecifika verktyg, som exempelvis google-sviten samt assisterande teknik. 

För fjärde gången har Oxievångsskolan 2022 tilldelats utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass. Priset delas ut av fackförbundet DIK och är en kvalitetsutmärkelse då skolbiblioteket är aktivt i skolans pedagogiska verksamhet.

Ni kan följa vår verksamhet på instagram, @digimikpaov

Kontakta oss

Lina Wegendal
Skolbibliotekarie årskurs F till 6
lina.wegendal@malmo.se
Tel: 0708-45 59 04

Skolbibliotekarie årskurs 7 till 9
Vakant

Jenny Nyberg
Rektor
jenny.nyberg@malmo.se
Tel: 0701-49 58 40

Sumita Bhattacharyya
Förstelärare, programmering och digitalisering
sumita.bhattacharyya@malmo.se

Karolin Lindqvist
Bitr.rektor med digitaliseringsansvar
karolin.lindqvist@malmo.se

Roy Lindell
IT-administratör
roy.lindell@malmo.se