Specialpedagog

Specialpedagoger utreder elever och handleder lärare så varje elev får den hjälp den behöver för att lyckas med sin utbildning. De ha nära kontakt med elever, vårdnadshavare och lärare för att se till att varje elev lyckas på Oxievångsskolan.

Kontakta oss

Ann-Louise Olsson
Specialpedagog förskoleklass till årskurs 6
ann-louise.olsson@malmo.se

Marie Åkerlund
Specialpedagog förskoleklass till årskurs 6
marie.akerlund@malmo.se

Camilla Gustafsson
Speciallärare förskoleklass till årskurs 6
camilla.gustafsson2@malmo.se

Rebecka Gustafsson
Specialpedagog årskurs 7 till 9
rebecka.gustafsson@malmo.se

Daniel Levén
Specialpedagog årskurs 7 till 9
daniel.leven@malmo.se

Senast ändrad: 2021-04-22 14:00